TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OD LIPCA DO GRUDNIA 2022 ROKU

Miesiąc wypłaty

Fundusz Alimentacyjny
Konto

Świadczenia Rodzinne
Konto

Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne
Kasa

LIPIEC

18-07-2022

20-07-2022

28-07-2022

SIERPIEŃ

19-08-2022

22-08-2022

25-08-2022

WRZESIEŃ

19-09-2022

20-09-2022

29-09-2022

PAŹDZIERNIK

21-10-2022

24-10-2022

27-10-2022

LISTOPAD

18-11-2022

22-11-2022

24-11-2022

GRUDZIEŃ

12-12-2022

13-12-2022

15-12-2022

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

OD LIPCA DO GRUDNIA 2022 ROKU

Miesiąc wypłaty

Zasiłek stały

Konto

Zasiłek stały

Kasa

Inne świadczenia
z pomocy społecznej
Konto

Inne świadczenia
z pomocy społecznej
Kasa

LIPIEC

19-07-2022

21-07-2022

12-07-2022

19-07-2022

26-07-2022

14-07-2022

21-07-2022

28-07-2022

SIERPIEŃ

16-08-2022

18-08-2022

9-08-2022

16-08-2022

23-08-2022

11-08-2022

18-08-2022

25-08-2022

WRZESIEŃ

13-09-2022

15-09-2022

13-09-2022

20-09-2022

8-09-2022

15-09-2022

22-09-2022

29-09-2022

PAŹDZIERNIK

18-10-2022

20-10-2022

11-10-2022

18-10-2022

25-10-2022

13-10-2022

20-10-2022

27-10-2022

LISTOPAD

15-11-2022

17-11-2022

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

10-11-2022

17-11-2022

24-11-2022

GRUDZIEŃ

6-12-2022

8-12-2022

6-12-2022

13-12-2022

8-12-2022

15-12-2022