Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach:

Michał Król 

telefon: 32 337 43 73
e-mail: m.krol@ops.pyskowice.pl


Dyrektor przyjmuje strony w każdy czwartek w godz. 15:30-17:00 (pokój nr 134).

W przypadku nieobecności dyrektora strony przyjmuje Pani Magdalena Patkowska-Lizińczyk - główny specjalista ds. pomocy społecznej.